Prodej pozemku 32.456 m2 u Těškova

Představujeme k prodeji pozemek o výměře 32.456 m2 u obce Těškov na Rokycansku 2 minuty jízdy od D5. Podívejte se na samostatnou stránku pozemku: pozemek-teskov.cz Pozemek je přibližně trojúhelníkovitého tvaru a nachází se na jihovýchodním okraji obce a je z východu a z jihu ohraničen silnicí a ze severozápadu poli. Je vzdálen 16 minut jízdy od Plzně a 30 minut jízdy od okraje Prahy. Dle územního plánu se jedná o zastavitelné území - plochy výroby a skladování (drobná a řemeslná výroba). Hlavní využití: drobná řemeslná výroba a skladování, které mohou snižovat kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou neslučitelné s bydlením a svým charakterem a kapacitou mohou zvyšovat dopravní zátěž v území. Přípustné využití: - zařízení pro administrativu, - zařízení vědy a výzkumu, - čerpací stanice pohonných hmot, - účelové komunikace, pěší cesty, - hromadné a řadové garáže, - parkoviště pro nákladní a osobní automobily, - související technické vybavení, - ochranná zeleň, - fotovoltaické elektrárny jen na střechách objektů, - bioplynové stanice. Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, na příklad stavby pro těžký průmysl a energetiku, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na obsluhu (hypermarkety, supermarkety) a dopravní terminály. Podmíněně přípustné využití: - maloobchodní a stravovací služby, - zdravotnická zařízení, - sportovní a relaxační zařízení, - kulturní a zábavní zařízení. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: - intenzita využití pozemků max. 60% - výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2podlaží, 9m k hřebenu střechy od okolního terénu, - případné negativní účinky na životní prostředí okolních ploch s rozdílným způsobem využití (především bydlení) musí končit nejdále před hranicí těchto okolních ploch. Inženýrské sítě: elektřina - ano (nadzemní vedení VN), kanalizace - není (je potřeba řešit vyváženími jímkami), voda - není (je potřeba řešit vrty), plyn není, Cetin - ano. Pro prodej zajišťuji kompletní realitní a právní servis. Kontaktujte mě prosím pro domluvení prohlídky: Jan Štěpánek TAURUM reality

Cena

44 300 000 Kč


Výměra

32456 m²


Číslo nabídky

210056

Svým klientům zajistím prodej jejich domu, bytu, pozemku.
Více o tom, jak pracuji naleznete na mém webu.

Domluvte si se mnou prohlídku

Kontaktovat mě můžete i přímo přes formulář