Prodej pozemku pro komerční výstavbu 11.759 m2 Všeborovice Karlovy Vary

Představujeme k prodeji pozemky o celkové ploše 11.759 m2 ve Všeborovicích Dalovicích v Karlových Varech. Podívejte se na samostatnou stránku: pozemek-vseborovice.cz Pozemky jsou situované při hlavní silnici směrem z Ostrova do Karlových Varů. Dle územního plánu z roku 2016 jsou tyto pozemky součástí ploch smíšených obytných komerčních. Přípustné jsou: - nebytové domy s provozovnami výrobních a nevýrobních služeb a drobné výroby - řemeslné provozovny rodinného charakteru s areálovou manipulační plochou - zařízení zábavy, obchodní zařízení, administrativní budovy - zařízení pro zpracování a výkup zemědělské produkce - areály drobné výroby - stavební dvory - zařízení pro zásobování řemeslných provozů - čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven - pozemky související dopravní infrastruktury - pozemky související technické infrastruktury - veřejná prostranství Podmínečně přípustné je: - bydlení pouze do 5% součtu podlahových ploch objektu a při prokázání zachování příznivých podmínek v území - ubytování pouze do 15% součtu podlahové plochy objektu a při prokázání zachování příznivých podmínek v území - zastavitelné plochy Z34, Z36, Z44, Z45, Z57, Z62, Z63 a plocha přestavby P8 jsou podmíněně využitelné pro výstavbu pouze za předpokladu prokázání, že v chráněných vnitřních a venkovních prostorech nebudou překročeny maximálně přípustné hladiny hluku. Nepřípustné využití: - areály těžké výroby - sklady a dopravní areály - bytové domy, rodinné domy, stavby k rodinné rekreaci Podmínky prostorového uspořádání - koeficient míry využití území: 60 - maximální podlažnost: 3 NP, maximální výška římsy halového objektu 14 m nad upraveným terénem - minimální % ozelenění: 20 Inženýrské sítě: elektřina - ano (nadzemní vedení VN), kanalizace - v dosahu, na kanalizaci je možné se napojit. Napojeny mohou být splaškové vody. voda - vodovod vede pod pozemky, je možné se napojit. Pozemky vynikají svou plochou a umístěním u rušné silnice. Jsou ideální pro investora, který uvítá umístění na frekventovaném místě. Kontaktujte mě prosím pro více informací a pro domluvení prohlídky: Bc. Hana Procházková TAURUM reality

Cena

24 990 000 Kč


Dispozice

Větší než 9+2


Výměra

11759 m²


Číslo nabídky

240022

Domluvte si se mnou prohlídku

Kontaktovat mě můžete i přímo přes formulář