Prodej stavebního pozemku v Chudeníně

Představuji Vám k prodeji stavební pozemek parc. č. 151/1 přímo v centru obce Chudenína, v okrese Klatovy. Podívejte se níže na samostatnou stránku pozemku: https://pozemek-chudenin.cz Základní informace - stavební pozemek o rozloze 3 166 m2 - vzhledem k velikosti možné rozdělení - veškeré sítě v dosahu pozemku Informace z územního plánu Pozemek je dle územního plánu vedený jako plocha smíšená obytná - venkovská. Plocha je vymezena za účelem zajištění podmínek pro bydlení venkovského typu a pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a nerušící výroby. Chov hospodářských zvířat není vyloučen, pokud splňuje obecně platné předpisy. Hlavní využití Rodinné domy, související zahrady a další zemědělské pozemky. Přípustné využití - stavby a zařízení pro chov hospodářského zvířectva - stavby a zařízení občanské vybavenosti - provozovny drobné nerušící řemeslné výroby - stavby pro rodinnou rekreaci - stavby související s bydlením a podmiňující bydlení - veřejná prostranství, dopravní a technická infrastruktura - drobné vodní plochy a vodoteče Podmíněně přípustné využití Do ploch smíšených obytných lze zahrnout pozemky výroby se stavbami a zařízeními, které: - svým provozováním a technickým zařízením nenarušují obvyklé užívání staveb a zařízení ve svém okolí - svým provozem nevytvářejí emise (hluk, prach, kouř, pach, otřesy,…), které by vnikaly na sousední pozemky v míře nepřiměřené místním poměrům - svým charakterem a kapacitou nezvyšují výrazně dopravní zátěž v území - splňují požadavky obecně platných předpisů na umisťování staveb a zařízení v plochách s převažujícím obytným využitím Nepřípustné využití Vše ostatní Lokalita Obec Chudenín leží přibližně 3 km západně od města Nýrska a 21 km jihozápadně od Klatov. Západní okraj území obce se nachází na státní hranici s Německem, je zde hraniční přechod Svatá Kateřina. Jižně se rozprostírá CHKO Šumava. V okolí najdete nejen cyklotrasy, ale i různé turistické zajímavosti. V obci je k dispozici základní a mateřská škola, obecní úřad. Pokud hledáte ideální stavební pozemek na stavbu rodinného domu či na investici, navíc v blízkosti hranic s Německem, pak se mi ozvěte, domluvíme si prohlídku. Pro koupi pozemku Vám zajistím kompletní realitní a právní servis a v případě potřeby i výhodné financování hypotečním úvěrem.

Cena

3 990 000 Kč


Dispozice

Větší než 9+2


Výměra

3166 m²


Číslo nabídky

240052

Domluvte si se mnou prohlídku

Kontaktovat mě můžete i přímo přes formulář